Dostawa i płatności

Warunki i terminy dostaw

Warunkiem dostawy jest poprawne złożenie zamówienia w sklepie internetowym oraz dokonanie prawidłowej płatności.

Staramy się zrealizować i wysłać zamówienie jak najszybciej, niemniej czas ten jest uzależniony od terminu realizacji (kompletacji) zamówienia, który jest wskazany przy każdym produkcie oraz od czasu dostawy przez firmę kurierską lub przewozową.

Cennik oraz czas kompletacji i dostawy

 1. Czas realizacji (kompletacji) zamówienia jest wskazany przy każdym produkcie, o ile zostanie zaksięgowana należność na koncie Sprzedawcy. W przeciwnym razie, czas realizacji wydłuża się o czas oczekiwania na należność i księgowanie wpłaty na konto Sprzedawcy.
 2. Czas dostawy paczek kurierskich lub palet wynosi do 2 dni roboczych. 
 3. W przypadku braku odbioru przesyłki przez Odbiorcę, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy. Sprzedawca może ją wysłać po opłaceniu kosztu ponownej dostawy.
 4. Czas kompletacji oraz dostawy liczymy w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, bez dni ustawowo wolnych od pracy 
 5. Jeśli zamówienie jest wielopozycyjne, to czas realizacji i dostawy liczymy od najdłuższego terminu widniejącego przy danym towarze w zamówieniu.
 6. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu.
 7. Zmiana adresu dostawy jest możliwa wyłącznie w trakcie realizacji, po przesłaniu mailem zawierającego numer zamówienia w tytule.
 8. Nie jest możliwa zmiana adresu po realizacji i wysłaniu zamówienia.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne dane podane przez Kupującego, które mogą uniemożliwić dostarczenie towaru.

Cennik dostaw

Rodzaj transportu Waga przesyłek Koszt netto Koszt brutto
Paczka kurierska (np. DHL) 0-28 kg 18 zł 22,14 zł
Paczka kurierska (np. DHL) 28-56 kg 36 zł 44,28 zł
Półpaleta (60x80cm) (JAS-FBG)  0-190 kg 70 zł 86,10 zł
Paleta (120x80cm) (JAS-FBG) 0-1200 kg 120 zł 147,60 zł

Uwaga

Z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie wysyłać prętów TIG za pomocą usługi Półpaleta.
Wysyłka tego towaru jest możliwa wyłącznie w usłudze Paczka kurierska lub Paleta.

Firmy kurierskie i przewozowe:

 1. Firmy przewozowe i kurierskie dostarczają przesyłki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 
 2. Niestety, nie jesteśmy w stanie określić dokładnej godziny dostawy, ale można monitorować dostawę korzystając z numeru listu przewozowego bądź kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem w celu ustalenia bliższej godziny dostawy.
 3. Po dostarczeniu przesyłki należy sprawdzić jej stan przed potwierdzeniem odbioru od przewoźnika.
 4. Jeżeli przed wydaniem i potwierdzeniem przyjęcia przesyłki, są widoczne jej uszkodzenia, ubytki, naruszenia folii lub taśm zabezpieczających, wówczas przewoźnik ma obowiązek na żądanie odbiorcy sporządzić protokół szkody. Odbiorca ma prawo odmówić przyjęcia takiej przesyłki i jednocześnie musi to zgłosić pisemnie do Sprzedawcy.
 5. Jeżeli okaże się, że uszkodzenia nastąpiły wewnątrz przesyłki i nie były widoczne z zewnątrz przy przyjęciu, to wówczas masz prawo do zgłoszenia tego przewoźnikowi lub Sprzedawcy. 
 6. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  • szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 8. Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia. 

Warunki płatności

Płatność może by dokonana w następujących formach:

 1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie otrzymanego potwierdzenia zamówienia; termin otrzymania i zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy jest uzależniony od działania poszczególnych systemów bankowych Odbiorcy i Sprzedawcy i nie jest zależny od Sprzedawcy. Płatność powinna być realizowana przez Kupującego bezzwłocznie, ponieważ towar rezerwowany jest tylko na 5 dni roboczych.
 2. Płatności elektroniczne online za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24.PL – metoda płatności, która umożliwia szybszą realizację zamówienia.